Dan Berg logo liggende

Døgnvakt Tlf. (+47) 992 33 001

Våre tjenester

Rørfornying

Fornying av avløpsrør
Fornying av rør uten inngrep i bygningskonstruksjonen og infrastruktur.

Kort forklart om rørfornying
Rørfornying er enkelt forklart å lage nye rør inni de gamle rørene. Vi kan utbedre gamle rør uten å måtte grave opp steinlagte/ asfalterte gårdsplasser, hager, veier eller rive vegger og gulv inne i hus. Inngrepet gjøres fra f.eks røret til toalettet, kummer eller stakeluke som er tilstrekkelig dimensjonert for at arbeidet kan utføres.
Vi har mange års erfaring med rørfornying for offentlige og private kunder, og er eneste aktør i Finnmark som utfører dette.

Utstyr
Vi innehar kompetanse og utstyr for å fornye avløpsrør uten å grave, rive eller pigge opp gulv. Og vi kan tilby våre kunder rørfornying med strømpe eller spraying av nye rør.  Vi utfører rørfornying med strømpeforing eller enkle punktutbedringer på eneboliger, næringsbygg og VA anlegg.

Fordeler
Siden vi ikke behøver å gjøre inngrep i bygningskonstruksjonen eller infrastruktur som ved tradisjonell utskifting, er det kortere byggetid, færre forstyrrelser og miljøvennlig. Hele jobben utføres raskt og kostnadseffektivt. Og følger Norsk Standard hvor sluttbruker har nye rør som holder i 100 år.

Behov
Har du gamle avløpsrør som tetter seg ofte, og eller lekker ut avløpsvann/ skaper luktproblemer. Vil det bli mer kostbart og problematisk i lengden. Før en rørfornying vil vi ta en tilstandsrapport med rørinspeksjon hvor vi går inn i rørene med avansert kamerautstyr og får en oversikt over rørenes tilstand og finner ut den beste skreddersydde løsningen.

Rørinspeksjon

Utstyr
Vi innehar avansert kamerautstyr, og kan inspisere rør fra 8mm og helt opp til 1000mm. Alt fra mobile TV-inspeksjonskameraer til traktor-kameraer.

Fordeler
Rør er ofte nedgravde eller skjulte, og da er en rørinspeksjon en effektiv måte å undersøke disse på.

En rørinspeksjon kan benyttes ved:

 • Tilstandsvurdering av rør
 • Forstoppelse/ tette avløp
 • Lekkasjesøk
 • Kartlegging av rørtraseer/ fallmålinger/ dimensjon
 • Lokalisering av rør
 • Etterkontroll av nye røranlegg

 

Vi jobber ofte tett opp mot forsikringsselskap, og utarbeider rapport etter rørinspeksjon hvor det er lokalisert feil/ mangler etter opptaksprotokoll.

Tining av frosne vann-/avløpsledninger

Utstyr
Om det enten er kobberrør, plastrør eller stål. Kan vi benytte vårt utstyr for å tine dette. Vår spylehenger er konstruert for å kunne brukes på tinejobber med at vi selv har en «mobil» vannvarmer innebygd i systemet, ved bruk av en spesialtilpasset slange til å høytrykksspyle ledningene frost- og isfri benytter vi en spesial «is-dyse» som er pyramideformet for å grave isen vekk. Alt utstyret som benyttes til drikkevann må være både rent og desinfisert så ingen bakterier skal overføres.

Fordeler
Vi behøver ikke å tilkalle en tredjepart om det skulle vise seg at eneste løsning for å utbedre problemet er oppgraving, vi fikser hele jobben.

Behov
Om du opplever at du mister vannet skjer det som regel på grunn av temperaturendring fra kaldt til varmt i omgivelsene, telen slår som regel inn til korteste vei og problemet er ute. Dette skjer også når det blir kaldt nok ute, og trykk- og drikkevannsledninger fryser. Da må de frosne rørene tines, enten de er inne eller ute, på privat eller kommunalt ledningsnett. Tining av frosne rør fikser vi.

Sørg alltid for å sette på varmekabel/tinekabel før tilkalling av fagfolk. Er du i tvil eller behøver hjelp, kan du kontakte oss. Vi har lang erfaring med dette.

Spyling og slamsuging av rør

Utstyr
Vi har utstyr for både spyling/ slamsuging av tette avløpsrør, kummer, overvann, etc. Vi har både spylebil og spylehenger som er utstyrt med høytrykksspyler-utstyr. Spylehenger er utstyrt med heatbox varmer for effektiv spyling hvor det er frosset, og behovet for oppvarmet vann kommer. Slamsuging med spylebil for inntil 800 liter.
Dette er spesialbygd i Tyskland for å kunne tilfredsstille kunders ønsker.

Fordeler
Ofte når kloakken går tett/ frys har det bygd seg opp over tid,  og en spyling av rør vil kunne forebygge eventuelle skader på bygningskonstruksjon i framtiden. Dette kombinerer vi ofte med en rørinspeksjon av rørsystemet. Det største problemet i fungerende avløpsnett er fett og fremmedlegeme, en høytrykksspyling vil kunne forebygge problemer.

Spyling/slamsuging kan benyttes ved:

 • Tette avløpsrør
 • Tett drenering
 • Høytrykksspyling/rens av avløpsrør, drensrør og vannledninger (desinfisert utstyr)
 • Slamsuging av utslippsvann
 • Kamerainspeksjon
 • Tilstandsrapport


Behov
Opplever du at det ikke renner unna fra sluk, vask, toalett eller annet utstyr på badet er det nok tette rør, ofte kommer det vann eller kloakk opp av sluk dersom toalett eller andre tappesteder benyttes. Klukkelyder i avløpsnettet er det første tegnet på at rørene er i ferd med å tette seg.

Hvis noe av dette oppleves bør det tas en rørspyling for å forebygge at rørene tetter seg helt.

Ved innslag av kloakk eller tett kloakk på enten bad eller kjøkken er det behov for en akutt åpning av rørsystemet, og en rørspyling er uunngåelig

Lekkasjesøk

Utstyr
Med lekkasjesøk har vi mulighet for å benytte oss av flere ulike metoder, enten det er lekkasjesøk med gass, elektronisk marklytter, korrelator eller pipemic. I de aller fleste tilfeller kombineres flere metoder ved hvert oppdrag. Dette for å snevre inn til mest mulig nøyaktig lekkasjested. Når lekkasjepunktet er funnet, kan røret avdekkes og repareres.

Fordeler
Det hender av og til at det blir lekkasje i et vannrør inn til en bolig, eller at andre trykkvannsledninger blir defekte og fører til vannlekkasje. Siden røret som regel er nedgravd eller tildekket, blir det nødvendig å søke seg frem til lekkasjestedet. Det gjøres ved et lekkasjesøk. Dette er både tidsbesparende og effektivt.

Behov
Det første steget er å foreta en trykktesting for å finne ut om lekkasjen er før eller etter innvendig stoppekran. Dersom vannmåleren snurrer rundt uavbrutt bør man ta en runde i huset for å sjekke at det ikke renner i toaletter eller kraner. Dersom det fortsatt suser etter at du har stengt innvendig stoppekran, er det mest sannsynlig at lekkasjen er på vei ut til hovednettet.

Vi har markedets beste utstyr og fagkompetanse, som bidrar til at vi finner lekkasjepunktet i de aller fleste tilfeller.

Gravetjenester

Utstyr
Vi har en moderne maskinpark som hjelper oss å utføre alle type oppdrag på en profesjonell og effektiv måte.

Fordeler
Vi kombinerer både rørleggerfaget og anleggsmaskinfører faget, dette gir ett komplett sluttprodukt. Med graving i grøft kan vi fortsette arbeidet inne i huset med tilkobling av rørinstallasjoner, dette gir ett mer økonomisk utgangspunkt for kunde. Siden vi innehar alt graveutstyr behøver vi ikke å tilslutte oss en tredjepart.

Behov
Har du byggeplaner? Hus, hytte eller næringsbygg, og har behov for vann og avløpsløsninger? Vi utfører arbeid med graving av dreneringsgrøfter, vann og avløp, septik, planering,etc.

Ta kontakt så finner vi den beste løsningen for deg!

NoDig - Gravefrie metoder

Fornying av rør med NoDig uten å grave!

Cracking av rør
Metoden som brukes kalles «cracking» eller utblokking. Utblokking utføres ved å etablere en grop for trekkeutstyr i en ende, og innføringsgrop for ny ledning i andre enden av det aktuelle ledningstrekket. Groper kan med fordel sammenfalle med kummer som enten skal rehabiliteres eller byttes. Kan benyttes til å trekke nye vann og avløpsledninger inn til eneboliger, næringsbygg etc.

Styrt boring (Styrt boring kan benyttes under veier, bygninger, hager m.m)
Retningsstyrt boring er en metode som kan med fordel anvendes ved etablering av kabler, rør og ledninger der man tradisjonelt ville kreve utgraving.

Fordeler
Mulig å endre justering og dybde under boring, og svært liten belastning for omgivelser og miljø.

Kontroll av VA-anlegg (kommunalteknikk)

 • Filming og kontroll av VA-anlegg
 • Trykk og tetthetsprøving av VA-anlegg
 • Kloring og dekloring av vannledninger (f. eks. nye kommunale ledninger)

Hovedtyngden av tetthetskontrollene vi utfører er på nyanlegg for spillvann, både på oppdrag fra kommuner og entreprenører.

Tradisjonelle rørleggertjenester

 • Nybygg og rehabilitering
 • Oppussing av bad
 • Servicerørlegger
 • Prosjektrørlegger
 • Sanitærinstallasjoner
 • Varmeanlegg (vannbåren varme, el-kjeler etc)
 • Sprinkleranlegg (automatiske slokkesystem)
 • Varmepumper (luft/vann, væske/vann, luft/luft)