TINING AV FROSNE VANNLEDNINGER/ AVLØPSLEDNINGER

UTSTYR
Om det enten er kobberrør, plastrør eller stål. Kan vi benytte vårt utstyr for å tine dette. Vår spylehenger er konstruert for å kunne brukes på tinejobber med at vi selv har en «mobil» vannvarmer innebygd i systemet, ved bruk av en spesialtilpasset slange til å høytrykksspyle ledningene frost- og isfri benytter vi en spesial «is-dyse» som er pyramideformet for å grave isen vekk. Alt utstyret som benyttes til drikkevann må være både rent og desinfisert så ingen bakterier skal overføres.

FORDELER
Vi behøver ikke å tilkalle en tredjepart om det skulle vise seg at eneste løsning for å utbedre problemet er oppgraving, hele jobber fikser vi.

BEHOV
Om du opplever at du mister vannet skjer det som regel på temperaturendring kaldt- til varmt i omgivelsen, telen slår som regel inn til korteste vei og problemet er ute. Dette skjer også når det blir kaldt nok ute, og trykk- og drikkevannsledninger fryser. Da må de frosne rørene tines, enten de er inne eller ute, på privat eller kommunalt ledningsnett. Tining av frosne rør fikser vi.

Sørg alltid for å sette på varmekabel/ tinekabel før tilkalling av fagfolk. Er du i tvil eller behøver hjelp, kan du kontakte oss. Vi har lang erfaring med dette.