Rørinspeksjon

UTSTYR
Vi innehar avansert kamerautstyr, og kan inspisere rør fra 8mm og helt opp til 1000mm. Alt fra mobile TV-inspeksjonskameraer til traktor-kameraer.

FORDELER
Rør er ofte nedgravde eller skjulte, og da er en rørinspeksjon en effektiv måte å undersøke disse på.

En rørinspeksjon kan benyttes ved.:
– Tilstandsvurdering av rør
– Forstoppelse/ tette avløp
– Lekkasjesøk
– Kartlegging av rørtraseer/ fallmålinger/ dimensjon
– Lokalisering av rør
– Etterkontroll av nye røranlegg

Vi jobber ofte tett opp mot forsikringsselskap, og utarbeider rapport etter rørinspeksjon hvor det er lokalisert feil/ mangler etter opptaksprotokoll.

BEHOV
Ved at det gjentatte ganger har gått tett i rørledningen kan det være fornuftig å bestille en rørinspeksjon. Med dette får du ett solid fundament for hva som er den beste metoden for utbedring av eventuelle feil eller mangler. I mange tilfeller er det nok å foreta en rørspyling/ rens av rør, reparasjon eller rørfornying. I andre tilfeller kan det hende rørsystemet må graves opp og skiftes i sin helhet.