KONTROLL AV VA- ANLEGG (KOMMUNALTEKNIKK)

  • Filming og kontroll av VA-anlegg
  • Trykk og tetthetsprøving av VA-anlegg
  • Kloring og dekloring av vannledninger (f.eks nye kommunale ledninger)

Hovedtyngden av tetthetskontrollene vi utfører er på nyanlegg for spillvann, både på oppdrag fra kommuner og entreprenører.