KONTROLL AV VA- ANLEGG (KOMMUNALTEKNIKK)

  • Filming og kontroll av VA-anlegg
  • Trykk og tetthetsprøving av VA-anlegg
  • Kloring og dekloring av vannledninger (f.eks nye kommunale ledninger)

Hovedtyngden av tetthetskontrollene vi utfører er på nyanlegg for spillvann, både på oppdrag fra kommuner og entreprenører.

 

Start typing and press Enter to search