Rørlegger – VVS

 • Alle typer prosjekter, ingen er for store og ingen er for små
 • Oppussing av bad
 • Varmepumper luft/vann, væske/vann, luft/luft
 • Nærings/kontorbygg
 • Leilighetsbygg
 • Skorsteinsrehabilitering.

Rørinspeksjon- og spyling

 • Åpning av tette avløpsledninger med høytrykks spyling
 • Tining av frosne vannledninger
 • Kloring og dekloring av vannledninger (f. eks nye kommunale ledninger)
 • Trykk og tetthetsprøving av VA-anlegg
 • Filming og kontroll av VA-anlegg
 • Lekkasjesøk på vann og avløpsledninger

Rørfornying

 • Rensing av rørledninger vann/avløp før rørfornying
 • Fornyer eldre rør innvendig ved forskjellige metoder som for eksempel
  • Strømpekjøring
  • Punktutbedring
  • Spraying med polyuretan hybrid (henger)
  • Alle metodene tåler mekanisk rensing og spyling, samt kjemikalier som avløpsåpner mm.

Gravetjenester

 • 6 gravemaskiner i forskjellige størrelser
 • 2 lastebiler
 • 1 hjullaster
 • Ved større oppdrag innen dette feltet samarbeider vi med andre maskinentreprenører

I tillegg til ovennevnte har vi også løsninger og metoder for å presse rør under jorda, eksempelvis under vei eller gjennom en hage, asfalt eller brostein der man ikke ønsker å grave.