RØRFORNYING

Rørfornying med strømpe

Rørfornying med strømpe er en arbeidsmetode for utbedring/reparasjon av rør uten graving.

På denne måten kan vi utbedre gamle, dårlige rør uten at det er behov for graving. Anlegget blir ute av drift i svært begrenset tid. På normale småjobber starter vi på morgenen og når beboer kommer hjem fra jobb er anlegget ferdig utbedret og klart til bruk. Ved bruk av rørfornying med strømpe vil anlegget være oppgradert slik at anlegget på nytt har forsikringsmessig full dekning.

Rørfornying med strømpe betyr i praksis at vi blåser inn en strømpe i det eksisterende røret. Strømpa er på forhånd metter med epoxy. Vel på plass inne i det gamle røret blåses strømpa opp slik at den fyller det eksisterende røret. Til herding så benyttes som oftest steam eventuelt hurtigherdende kjemi og UV-lys. Det sett